Garantia Asteco

TERMENI DE GARANȚIE

Compania ASTECO oferă o garanție pe viață pentru fiecare dispozitiv Airlessco în ceea ce privește motorul și transmisia. Pentru componentele originale (instalate din fabrică) rămase ale fiecărui dispozitiv Airlessco nou în ceea ce privește defectele materiale și tehnologice, în condițiile descrise mai jos:

Garantie pe viata:

Pentru motor și transmisie pentru modelele din seriile MP, LP și TS, cu condiția ca dispozitivul să fie înregistrat pe site-ul ASTECO www.asteco.pl în fila „garanție”, în termen de 1 lună de la data achiziției.

5 ani garantie:

Pe motor, cu excepția modelelor (SP 380, HSS 9950, S&S 3350, S&S4350), fără înregistrarea mașinii pe site-ul ASTECO.

2 ani garantie:

Pentru toate celelalte părți, inclusiv sistemul electric, cu excepția: părților și garniturilor non-Airlessco.

Garanția este valabilă de la data achiziționării unității.

ATENTIE: utilizatorul noii unitati Airlessco este obligat sa o inspecteze la un dealer autorizat ASTECO in termen de 1 luna de la data achizitionarii, lucru care trebuie confirmat printr-o scriere in cardul de garantie. Dacă inspecția nu este efectuată, garanția este nulă.

CERINȚE DE MONTAJ

Această garanție acoperă numai unitățile și motoarele noi achiziționate de la un dealer autorizat ASTECO și pregătite pentru utilizare de către acel dealer.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

În cadrul garanției, se face o reparație gratuită, iar dacă reparația nu este posibilă – înlocuirea pieselor defecte individuale cu piese fără defecte de aceeași valoare sau mai mare. Decizia privind utilizarea tipului de piesă aparține exclusiv ASTECO. Întreaga unitate împreună cu echipamentul nu este supusă schimbului sau returnării.

EXCLUZII DE GARANȚIE

Această garanție nu acoperă:

 • uzura normală a pieselor precum garnituri, supape de preaplin, pistol atunci când nu există defecte materiale sau tehnologice;
 • modificarea produsului în raport cu designul original;
 • daune rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare;
 • deteriorarea stratului de vopsea rezultată din expunerea unității la condiții extreme, inclusiv condiții climatice, sau din utilizarea acesteia în astfel de condiții;
 • deteriorarea generatorului cauzată de o utilizare necorespunzătoare;
 • deteriorarea conexiunilor filetate.

ANULAREA GARANȚIEI

Drepturile de garanție expiră în următoarele cazuri:

 • expirarea perioadei de garanție
 • necompletarea cardului de garanție
 • neefectuarea la timp a inspecției obligatorii menționate mai devreme în acești Termeni și condiții de garanție
 • efectuarea de reparații și/sau modificări ale unității în afara serviciilor dealerilor autorizați ASTECO
 • nerespectarea recomandărilor din acest Manual de utilizare, în special în ceea ce privește funcționarea și întreținerea corespunzătoare
 • utilizarea unui generator defect sau deteriorat, ceea ce poate duce la deteriorarea suplimentară a generatorului, precum și la vătămarea personală a utilizatorului.

ALTE DISPOZIȚII

Cu excepția cazurilor prevăzute în această garanție, ASTECO, angajații săi și revânzătorii săi autorizați nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daune (inclusiv pierderi sau daune accidentale sau consecutive sau cauzate de neglijența sau nerespectarea utilizatorului) cauzate de sau legate de orice răcitor Airlessco. . Orice reclamație care decurge din această garanție trebuie raportată la ASTECO sau unui dealer autorizat. Dovada achiziției și un card de garanție completat corespunzător sunt necesare pentru a procesa o cerere de garanție. Revendicările făcute în afara țării de cumpărare pot atrage taxe și alte restricții. Perioada de garanție și prevederile specifice pot varia în funcție de țară și/sau tip de grup electrogen.